W minioną niedzielę w szczycieńskich kościołach Świętego Krzyża i Św. Brata Alberta wystąpił zespół SAKS. Zebrani usłyszeli m.in. pieśni patriotyczne z różnych okresów historii Polski.

W listopadowym nastroju
Zespół SAKS przypomniał pieśni z różnych okresów historii Polski

W trakcie mszy muzycy wykonali: „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Gaude Mater Polonia”. „Modlitwę obozową”, „Rotę” i „Boże, coś Polskę”. Po niej zebrani wysłuchali koncertu muzyki patriotycznej. Zabrzmiały pieśni z okresu powstania listopadowego, Legionów Piłsudskiego i II wojny światowej. Koncert zakończył utwór nawiązujący do dnia Wszystkich Świętych „Opustoszała bez Ciebie Ziemia” poświęcony pamięci tych, którzy odeszli. Za dobór repertuaru i instrumentację odpowiedzialny był szef zespołu Aleksander Tomaszczyk, a słownym komentarzem koncert opatrzyła Judyta Mazur.

(i)