Noworoczny prezent otrzymali od radnych sołtysi z gminy Wielbark. Od stycznia ich diety za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji wzrosną ze 180 do 220 złotych. Podwyżka nie ominie też radnych, ale oni zawdzięczają ją podniesieniu płacy minimalnej.

W Nowy Rok z większą kasą
W podziękowaniu za podwyżkę diet wójt Grzegorz Zapadka otrzymał bukiet róż od sołtys Wielbarka Barbary Bruździak (z prawej) i Jesionowca Marioli Jabłońskiej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wielbark w 2017 r. radni przyjęli uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet swoich i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Sekretarz wielbarskiego urzędu Agnieszka Dziczek tłumaczy, że potrzeba taka wynikała z kilku powodów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.