Na początku tego tygodnia rozpoczęły się wybory sołtysów w gminie Jedwabno. Pierwszymi sołectwami, w których zapadły rozstrzygnięcia były Nowy Dwór i Witowo.

NOWY DWÓR

Jedynym zgłoszonym kandydatem był Piotr Siemiatkowski, dotychczasowy sołtys i to on został wybrany na kolejną kadencję. W wyborach uczestniczyło 30 mieszkańców. Do Rady Sołeckiej wybrane zostały Agnieszka Danetko i Beata Baryłka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.