Melchior Wańkowicz to jeden z najwybitniejszych polskich reportażystów. Opis jego przedwojennej wizyty w Jedwabnie i Dłużku na Mazurach znalazł się w słynnej książce „Na tropach Smętka”.

 

WańkowiczDzieciństwo i młodość

Melchior Wańkowicz urodził się 10 stycznia 1892 roku w rodzinnych Kałużycach pod Mińskiem na Białorusi. Jego ojciec zmarł, gdy miał kilka miesięcy a matka, gdy miał 3 lata. Decyzją rodziny został oddany na wychowanie do babki ze strony matki, posiadającej majątek pod Kownem na terenie dzisiejszej Litwy. W 1903 roku rodzina wysłała go na naukę do Gimnazjum Pawła Chrzanowskiego w Warszawie (obecnie XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego). Wówczas już zaangażował się w działalność patriotyczną. W 1905 roku wziął udział w strajku szkolnym. W następnych latach działał w polskiej organizacji młodzieży szkół średnich „Pet”. Podejmował też pierwsze próby literackie w polskich pismach konspiracyjnych. W 1911 roku rozpoczął studia w Szkole Nauk Politycznych w Krakowie i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sukces wydawniczy

W wolnej Polsce działał w Towarzystwie Straży Kresowej, gdzie od 1921 roku był kierownikiem działu prasy i propagandy. Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.