Handel i usługi budowlane to najpopularniejsze rodzaje działalności gospodarczej, której podejmują się osoby bezrobotne w ramach otrzymywanych na ten cel dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Zdarzają się jednak i rzadziej spotykane pomysły na własny biznes, takie jak choćby pracowania portretowa czy sala zabaw dla dzieci. W ubiegłym roku PUP w Szczytnie przydzielił 87 dotacji, o 10 więcej niż rok wcześniej. Nie brak jednak osób, które otrzymawszy środki, wykorzystują je nie do końca uczciwie.

Wędka dla bezrobotnego

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych udzielane są od 2004 roku. Obecnie maksymalna wysokość takiego wsparcia wynosi 600% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 22,9 tys. złotych. W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przyznał 87 dotacji, o 10 więcej niż rok wcześniej. Osoba ubiegająca się o nie, musi spełnić szereg warunków, w tym m.in.: być zarejestrowana jako bezrobotna, przejść szkolenie z przedsiębiorczości, nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz mieć zobowiązań komorniczych bądź sądowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.