31 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej, na której burmistrz przedstawi „Raport o stanie miasta. Stan na 31.12.2022 r.”. Udział w obradach i debacie na temat tego dokumentu mogą wziąć też mieszkańcy.

Weź udział w debacie o stanie miasta
Podczas debaty będzie można ocenić działania burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego

Raport będzie obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Debata z udziałem mieszkańców Szczytna poprzedzi uchwałę o udzielenie wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie (wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych), poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 29 maja do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim (ul. Sienkiewicza 1, pok. 129).

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie miasta oraz niezbędne formularze dostępne są w linku poniżej:

https://bip.um.szczytno.pl/artykul/raport-o-stanie-miasta-stan-na-31-12-2022

(k)