Rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Świętajnie będzie największą w tym roku inwestycją w gminie. Łącznie na zadania majątkowe zarezerwowano w budżecie 18 mln zł, czyli blisko 40% wszystkich wydatków.

Wezmą się wreszcie za oczyszczalnię
Oczyszczalnia w Świętajnie, która została wybudowana w 1996 roku, dziś wymaga pilnego remontu

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie to jedno z najpilniejszych wyzwań stojących przed gminnym samorządem. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczono 8,9 mln zł, z czego 8 mln zł pochodzić będzie z „Polskiego Ładu”. Te środki wystarczą jednak tylko na realizację części zadania. Na wykonanie kompleksowe, spełniające niezbędne standardy potrzeba 27 mln zł. - W wybudowanym za czasów wójta Krzyśkowa, w roku 1996 obiekcie, sprzęt się starzeje, są wymieniane części, ale to nie wystarcza – tłumaczy wójt Alicja Kołakowska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.