Czy szczycieńskie szkoły zapewniają uczniom odpowiednie warunki do rozwoju kultury fizycznej? Chyba nie, skoro np. w Szkole Podstawowej nr 3 na lekcjach wf w sali gimnastycznej ćwiczą jednocześnie aż trzy grupy. Tej sytuacji można by uniknąć, gdyby dzieci, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, uczęszczały w tym czasie na basen. Tak się jednak nie dzieje, a władze miasta i nauczyciele tłumaczą, że na przeszkodzie stoi nowa podstawa programowa oraz względy organizacyjne.

Wf na pół gwizdka

TŁOK W SALI

Czy to możliwe, aby w dzisiejszych czasach aż trzy grupy liczące ponad 70 uczniów odbywały zajęcia wychowania-fizycznego w jednej sali jednocześnie? Jak się okazuje tak. Do takich sytuacji dochodzi w Szkole Podstawowej nr 3 – poinformowała podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej, przewodnicząca rady i zarazem nauczycielka w „trójce” Beata Boczar. Nic dziwnego, że nauczyciele wolą nie zlecać zbyt trudnych ćwiczeń, aby nie narazić dzieci na łatwe w takich warunkach kontuzje.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.