Szkoła Podstawowa w Świętajnie od nowego roku szkolnego będzie miała wicedyrektora. Wniosek o to do władz gminy złożyła dyrektor.

Wicedyrektor od września

Dwa lata temu zmieniła się organizacja Szkoły Podstawowej w Świętajnie. Utworzono wtedy Zespół Szkolno-Przedszkolny składający się z trzech obiektów: osobnych budynków, do których uczęszczają klasy I – III, IV – VI oraz budynku przedszkolnego. Do tej pory w każdym z nich był wyznaczony nauczyciel, tzw. lider, który ponosił częściową odpowiedzialność za funkcjonowanie danego obiektu.

- Działało to trochę nieformalnie, bo ustawa o systemie oświaty czegoś takiego nie przewiduje – mówi wójt Świętajna Janusz Pabich.

- Nie do końca się to sprawdzało – przyznaje. Dlatego dyrektor szkoły wystąpiła do władz gminy z wnioskiem o wprowadzenie od nowego roku szkolnego funkcji wicedyrektora, który w zakresie swoich obowiązków miałby m.in. sprawowanie nadzoru nad budynkami szkolnymi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.