W przyszłym roku miasto przeznaczy ponad 770 tys. zł na dotacje dla lokalnych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. To kwota o ok. 10% wyższa od tej, która była do podziału w roku bieżącym.

Więcej kasy dla stowarzyszeń
Jedną ze wspieranych przez miasto finansowo imprez są popularne wśród mieszkańców Kaziuki – Wilniuki

Podczas październikowej sesji radni miejscy przyjęli program współpracy miasta Szczytno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok. Zawarte w nim działania priorytetowe to: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, ratownictwo i ochrona ludności. W 2024 r. wzrośnie kwota, którą miasto przeznaczy na dofinansowanie działań realizowanych przez lokalne stowarzyszenia. Wyniesie ona 770,9 tys. złotych, podczas gdy w roku bieżącym na ten cel zapisano 702,5 tys. złotych. - Będzie to o ok. 10% więcej niż dotychczas – zauważa naczelnik wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Jacek Walaszczyk.

O tym, jakie działania uzyskają dofinansowanie, zadecyduje ogłoszony przez burmistrza konkurs.

(ew)