Zakup lamp solarnych, kostki brukowej na budowę chodników, remonty dróg oraz działania związane ze świetlicami to główne inwestycje zaplanowane w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego w gminie Pasym. Na ich realizację samorząd przeznaczy łącznie blisko 180 tys. złotych.

Więcej na inwestycje, mniej na zabawę
W tym roku w Narajtach zakończono I etap budowy chodnika. Zakup kostki na jego dokończenie zostanie sfinansowany z funduszu sołeckiego

Z końcem września upłynął termin składnia wniosków do funduszu sołeckiego. W powiecie szczycieńskim jedną z gmin, w której funkcjonuje ta forma aktywizacji mieszkańców, jest Pasym. W przyszłym roku do rozdysponowania w ramach funduszu będzie tu blisko 180 tys. złotych. - Swoje wnioski złożyły w terminie wszystkie sołectwa – informuje inspektor w UMiG Pasym Anna Adamczyk.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.