Dzieje Szczytna, od czasów krzyżackich aż do 1945 r. były tematem konferencji naukowej z okazji 300-lecia nadania praw miejskich. Uczestnicy mieli możliwość m.in. zapoznać się z wynikami badań archeologicznych przeprowadzonych w ruinach zamku krzyżackiego, odbyć podróż w czasie do okresu największego rozkwitu gospodarczego miasta oraz dowiedzieć się, ile browarów działało w Szczytnie na przełomie XIX i XX w.

Wielka historia małego miasta
Witold Olbryś przybliżył uczestnikom konferencji dzieje szczycieńskiego browarnictwa od połowy XIX w. do 1945 r.

MIASTO OD 1616 CZY 1723 R.?

Konferencja naukowa pn. „Szczytno. 300-lecie nadania praw miejskich” odbyła się w środę 14 czerwca w sali wystawienniczej ruin zamku krzyżackiego. Do udziału w niej zaproszono największych znawców dziejów regionu Warmii i Mazur, historyków oraz regionalistów, w tym również publikujących na łamach „Kurka Mazurskiego” Witolda Olbrysia i Sławomira Ambroziaka. Uczestnicy, a było ich liczne grono, mieli możliwość poznać mało znane wątki związane z przeszłością Szczytna. Pierwszy z prelegentów, dr hab. Zbigniew Kudrzycki w swoim wystąpieniu odniósł się do kontrowersji związanych z datą nadania miastu praw miejskich.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.