W minioną sobotę mieszkańcy Lipnik sprzątali swoją miejscowość w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Let’s Clean Up Europe! – Posprzątajmy Europę!”

Wielkie sprzątanie w Lipnikach
Wspólne sprzątanie zakończyło się ogniskiem

Mieszkańcy oczyścili głównie pobocza dróg dojazdowych do Lipnik. - Mamy nadzieję, że nasza praca zostanie uszanowana przez ludzi wyrzucających śmieci. Zrobiliśmy to z myślą o środowisku – mówi organizator akcji Mateusz Arbatowski.

Wspólne sprzątanie rozpoczęło się po godzinie 14:00, a zakończyło ogniskiem, które na pewno przyczyniło się do integracji lokalnej społeczności. Akcja uświadomiła uczestnikom problemy związane z ochroną środowiska.

Organizatorzy serdeczne dziękują wszystkim tym, którzy nie bali się wyjść z domów i bez których wspólne sprzątanie nie mogłoby dojść do skutku: sołtys sołectwa Lipniki Halinie Jaśniewicz, radnej Iwonie Arbatowskiej z synem Krystianem, Małgorzacie Bołkrowic, Kubie, Michałowi i Otylce Bołkrowic, Renacie Kosiak z córeczkami Wiktorii i Agatce, Agnieszce Wanowicz, Iwonie Żórkowskiej i Danucie Pietrzak.

(a)