Prace zgłoszone do konkursu zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną miały zachęcać osoby palące do rzucenia palenia.

Wierszem pomagają walczyć z nałogiem
Laureaci konkursu wraz z jego organizatorami

• I miejsce : Wiktor Deptuła z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

• II miejsce: Wiktor Kowalczyk z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

• III miejsce: Natalia Rzepka, Natalia Żyjewska Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie.

(ll)

Zwycięzca Wiktor Deptuła, otrzymał od organizatorów pamiątkowy dyplom