Piasutno to wieś o kilkusetletniej historii. Od lat głównym źródłem utrzymania jest tu rolnictwo oraz praca najemna w okolicznych zakładach pracy. Ważną rolę odgrywać może również turystyka. Przyciągnięciu większej liczby gości ma służyć opracowany właśnie Plan Rozwoju tej miejscowości.

Plan uwzględnia aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe działań zmierzających do podnoszenia standardu życia mieszkańców i turystów. Ma wpłynąć na poprawę wizerunku miejscowości i zwiększyć zainteresowanie nią jako miejscem ewentualnego wypoczynku.

Koncepcja Planu Rozwoju jest wynikiem rozmów i dyskusji prowadzonych przez władze gminy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Ostatecznie, spośród wielu propozycji, wybrano kilka priorytetów. Jednym z nich jest budowa ciągu spacerowo-rekreacyjnego. Obejmuje ona wykonanie chodnika, parkingu, zagospodarowanie skweru z kamieniem pamiątkowym, a także boiska do piłki plażowej i pomostu. Nastąpi też ulepszenie drogi dojazdowej oraz poprawienie estetyki nadbrzeża jeziora. Poza tym kontynuowana będzie rozpoczęta modernizacja boiska sportowego. Gmina przystąpi również do budowy ścieżki rowerowej, której część ma przebiegać w okolicach Piasutna. W planach jest również rozbudowa infrastruktury komunalnej - wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej, prowadzącej w kierunku Powałczyna i przebudowa istniejącego chodnika, biegnącego przez wieś wzdłuż drogi głównej.

Od tego wszystkiego można dostać zawrotu głowy. Koszt przedsięwzięcia wynosi 369 586,38 zł brutto. Zdecydowana większość środków, bo aż 80% ma pochodzić z Unii Europejskiej. Wcześniej jednak projekt musi zyskać akceptację ekspertów i dysponentów europejskich funduszy. Stosowny wniosek gmina złożyła już do Urzędu Marszałkowskiego w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Jesteśmy optymistami - mówi inspektor ds. ochrony środowiska Jan Lisiewski - wierzymy, że plan znajdzie uznanie w oczach urzędników, którzy się tym zajmują. Potem na realizację zadania będziemy mieli czas do 2013 roku.

Anna Kędzierska

2005.08.31