Świętujące w tym roku 25-lecie działalności Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej w Szczytnie po raz kolejny zaprosiło mieszkańców miasta na Dni Kresowe. Podczas sobotniego koncertu w Miejskim Domu Kultury wystąpił zespół „Wilenka” skupiający uczniów i absolwentów największej polskiej szkoły na Litwie.

Wileńscy czarodzieje

Dni Kresowe organizowane od ponad 20 lat przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej cieszą się wśród mieszkańców Szczytna niezmienną popularnością. Można się było o tym przekonać podczas sobotniego (13 czerwca) koncertu. Jak co roku sala widowiskowa MDK-u wypełniła się po brzegi. Tegoroczna edycja kresowego święta miała wyjątkowy, jubileuszowy charakter. Jak przypominała prezes Towarzystwa Janina Surgał, w tym roku przypada 70. rocznica przybycia do Szczytna i powiatu kresowian. – Tu znaleźli drugi dom, tu budowali nowe życiepodkreślała prezes. Swój jubileusz obchodzi także Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko – Nowogródzkiej, które powstało przed 25 laty. Od samego początku za główny cel jego członkowie stawiali sobie wspieranie Polaków na Kresach oraz utrwalanie pamięci o tych ziemiach wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza młodego pokolenia. Podczas sobotniego koncertu pod adresem Towarzystwa padło wiele ciepłych słów od szczycieńskich samorządowców oraz przedstawicieli innych organizacji i stowarzyszeń. Podziękowania usłyszeli wszyscy jego członkowie, a w szczególności osoby wchodzące w skład zarządu: prezes Surgał, Bożenna Dermont, Danuta Legowicz, Krystyna Gełdon i Antonina Adamska. TPZW-N otrzymało również Dyplom Honorowy od Związku Polaków na Litwie oraz podobne wyróżnienie od przedstawicieli zespołu „Wilenka”, którego koncert był głównym punktem tegorocznych Dni Kresowych. Działa on przy szkole im. Władysława Syrokomli w Wilnie. To największa polska placówka oświatowa na Litwie. Obecnie uczęszcza do niej blisko 900 uczniów i to spośród nich głównie rekrutują się członkowie zespołu. Liczy on ich dziś 130. Założycielem „Wilenki” był nieżyjący już Władysław Korkuć, postać niezwykle zasłużona dla krzewienia polskości na Kresach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.