Rozmowa ze starostą Jarosławem Matłachem

Władza w rękach ludzi

P owiaty istnieją już 15 lat, ale nie brak zwolenników ich likwidacji. Dla wielu są one zbędnym i kosztownym szczeblem samorządu.

- Trzeba pamiętać, że wcześniej zadania obecnych powiatów realizowały urzędy rejonowe, na czele których stali kierownicy nominowani z namaszczenia wojewody. Był to typowy przejaw centralizacji. Demokracja w Polsce spowodowała, że władza została oddana ludziom. My dziś realizujemy te same zadania, co dawne urzędy rejonowe, tylko że nie jesteśmy namaszczeni z góry czy przywiezieni w teczkach, ale wybrani przez mieszkańców. Likwidacja powiatów wcale nie oznaczałaby, że w ich miejsce nie powstaną nowe twory, bo przecież te zadania ktoś musi realizować. Wszystkich nie wezmą na siebie gminy czy województwa.

Czy nie należałoby zmniejszyć kosztów funkcjonowania powiatów? Wójt Pabich postuluje, aby do ich rad wchodzili wójtowie, nie pobierając za to diet.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.