Radni, kierownicy jednostek samorządowych i sołtysi pożegnali odchodzącego ze stanowiska burmistrza Wielbarka Grzegorza Zapadkę, który na czele gminy stał przez blisko dwadzieścia dwa lata. - Myślę, że duch Grzegorza w tym urzędzie będzie jeszcze wiele lat funkcjonował – mówił przewodniczący Rady Miejskiej Robert Kwiatkowski, zauważając, że włodarz odchodzi ze stanowiska na własnych zasadach.

Włodarz, który odchodzi na własnych zasadach
W imieniu sołtysów za owocną współpracę burmistrzowi Grzegorzowi Zapadce dziękowała Danuta Antoń, sołtys Piwnic Wielkichm/fot. Anna Sędzińska

W środę 27 marca odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Wielbarku. Nie tylko z tego powodu miała ona wyjątkowy charakter. Na miejsce obrad po raz pierwszy wybrano nową salę konferencyjną w rozbudowanym budynku urzędu. Sesja była także okazją do oficjalnego pożegnania odchodzącego po blisko dwudziestu dwóch latach sprawowania rządów w gminie burmistrza Grzegorza Zapadki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.