Reklama

Węgiel

Pięć kolejnych kamienic w centrum Wielbarka oraz kościół katolicki – to zabytki, na remonty których gmina stara się o dofinansowanie z rządowego programu. Wielbarski samorząd, jako pierwszy w powiecie, od kilku już lat realizuje program odnawiania cennych historycznie budynków, wykładając na ten cel środki z własnego budżetu.

Wnioski na kamienice i kościół
W następnej kolejności renowacji doczekają się kamieniczki na ul. Studziennej

Gmina Wielbark jest w powiecie szczycieńskim prekursorem jeśli chodzi o lokalny program odnowy zabytków. Samorząd, wykładając środki ze swojego budżetu, udziela wspólnotom mieszkaniowym dotacji na remonty elewacji i dachów zabytkowych budynków w centrum miasta. Dzięki temu odnowy doczekało się już sześć kamienic, stary ratusz oraz dawny kościół ewangelicki. Teraz gmina zamierza sięgnąć po środki z rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.