Chociaż twórcy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Grzegorza Schetyny nie ma już w rządzie, to jego projekt przetrwał i ma się dobrze. Z końcem września minął termin składania wniosków na modernizację dróg w roku 2010. Zainteresowanie samorządów jest spore, bo można uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa sięgające 50%. W powiecie szczycieńskim tylko gmina Jedwabno nie zamierza z tej okazji skorzystać.

Wnioski o kasę na drogi

DŹWIERZUTY

Przygotowany przez gminę wniosek dotyczy przebudowy czterech ulic osiedlowych: Górnej, Mazurskiej, Podleśnej i Słonecznej. Gdyby udało się pozyskać środki, dotychczasową żwirową nawierzchnię dróg pokryłby polbruk, obok nich położone zostałyby nowe chodniki. Łącznie odcinki dróg sięgają 700 metrów, a koszt inwestycji szacuje się na 1,3 mln zł.

PASYM

Samorząd pasymski chciałby w ramach schetynówek przebudować ulicę Warszawską. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej projekt przewiduje budowę brakujących odcinków chodnika i uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

ROZOGI - POWIAT

Gmina Rozogi zgłosiła projekt wspólnie ze starostwem. Zakłada on przebudowę 700-metrowego odcinka przebiegającego przez Wilamowo. Byłby to już kolejny etap modernizacji drogi powiatowej. Do tej pory nowa nawierzchnia dotarła od Rozóg do granic Wilamowa. Oprócz tego zmodernizowana miałaby być droga gminna, gruntowa łącząca drogę krajową z Wilamowem długości 1,5 kilometra. Wstępna wartość całego zadania wyceniona została na 2 mln zł, z czego udział samorządu rozoskiego stanowić ma 700 tys. zł, a powiatu - 300 tys. zł.

SZCZYTNO (gmina)

Wniosek złożony przez gminę Szczytno dotyczy przebudowy drogi łączącej Olszyny z Wawrochami. Koszt robót na odcinku blisko 4 km szacuje się na ok. 2,5 mln zł. Zadanie przewiduje położenie nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę skrzyżowania w Wawrochach wraz z lokalizacją w pobliżu zatoki autbusowej. To byłby już drugi etap prac na tej drodze. W pierwszym wykonano kilkusetmetrowy odcinek w Olszynach, prowadzący od skrzyżowania z drogą krajową do torów kolejowych.

SZCZYTNO (miasto)

Projekt zakłada przebudowę ulicy Moniuszki liczącej blisko 700 metrów. W ramach zadania oprócz nowej nawierzchni planuje się położyć nowe chodniki oraz kanalizację burzową. Droga łączy ulicę Piłsudskiego z Władysława IV i będzie w niedługiej przyszłości stanowiła końcowy odcinek miniobwodnicy spinającej ulicę Wielbarską z Piłsudskiego. Koszt zadania szacuje się na 3,3 mln zł, z czego udział miasta ma wynieść 50%.

ŚWIĘTAJNO - POWIAT

Najdroższy projekt spośród gmin powiatu szczycieńskiego dotyczy przebudowy drogi powiatowej ze Świętajna do krańców Piasutna. Ponad 4-kilometrowy odcinek ma zostać poszerzony do 6 metrów. W Piasutnie mają być także położone chodniki. Koszt zadania przekracza 6 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa miałaby wynieść 2 mln zł. Resztę po równo sfinansowałyby samorządy powiatowy i gminny.

WIELBARK

Propozycja dotyczy przebudowy 2,5 km odcinka drogi wojewódzkiej łączącej Przęździęk Duży i Mały. Koszt zadania szacuje się na 1,3 mln zł. Tereny wokół Przeździęka Małego przeznaczono na budownictwo indywidualne i nieuciążliwe usługi. Władze gminy liczą, że lepszy dojazd zachęci do osiedlania się w tym rejonie ludzi poszukujących spokoju i ciszy. Miejsce jest bardzo urokliwe, bo położone w pobliżu leśnego kompleksu.

JEDWABNO

Jedyną gminą, która nie zamierza uczestniczyć w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych jest Jedwabno.

- Wójt Budny, mimo naszych próśb, nie wykazał w tym zakresie żadnego zainteresowania – rozkłada bezradnie ręce przewodnicząca rady Maria Pyrzanowska. Radni sugerowali mu złożenie wniosku na przebudowę drogi łączącej wieś Lipniki z drogą krajową, wyłożoną obecnie płytami betonowymi. - Szkoda, że podobnie jak w roku ubiegłym, także i teraz nie podejmujemy próby. Schetynówki niedługo się skończą, a my nic z tego nie skorzystamy – ubolewa przewodnicząca.

(o)/fot. A. Olszewski