Adam Krzyśków nie jest już prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek wojewoda powołał na to stanowisko Jarosława Bogusza.  Więcej w o tym w komunikacie rzecznika wojewody.

Wojewoda odwołał KrzyśkowaOlsztyn, 6 listopada 2017 r.

W związku z niewykonaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dyspozycji zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy z 15 września 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1888 ), Wojewoda Warmińsko-Mazurski, powołał z dniem 6 listopada br. Pana Jarosława Bogusza na Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jednocześnie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu WFOSiGW Wojewoda powołał Pana Grzegorza Nieszczerzewskiego.

Wcześniej, 18 października br., Wojewoda zwrócił się do Zarządu Województwa z wnioskiem o powołanie z dniem 30 października w/w osób, których kandydatury zostały uzgodnione z Ministrem Środowiska. Zarząd Województwa 25 października powołał wprawdzie Jarosława Bogusza i Grzegorza Nieszczerzewskiego na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa WFOŚiGW, jednak na termin objęcia funkcji wskazał 15 stycznia 2018 r. Ponieważ w opinii Wojewody Zarząd Województwa nie wykonał w pełni dyspozycji wynikającej ze znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska, konieczne było niezwłoczne podjęcie decyzji i wykorzystanie ustawowych uprawnień Wojewody poprzez powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu WFOŚi GW w Olsztynie z dniem 6 listopada br.

Jak mówi bowiem znowelizowana ustawa, jeżeli zarząd województwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku Wojewody, nie powoła członków Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków Zarządu WFOŚiGW dokonuje Wojewoda, czyli reprezentant Rządu.

 

Bożena Ulewicz

Doradca/Rzecznik Prasowy Wojewody