Wojewoda warmińsko – mazurski stwierdził nieważność uchwały, w której radni wezwali burmistrza do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do wyremontowania budynku na ul. Pułaskiego i budowy sali gimnastycznej przy SP z OI nr 2. Uznał, że została ona podjęta z rażącym naruszeniem prawa, bo nie mają oni kompetencji do tego, by wydawać włodarzowi konkretne polecenia.

Wojewoda wyrzucił ich uchwałę do kosza
Uchyloną przez wojewodę uchwałę forsowali radni z klubu „Wszystko dla Szczytna” i PSL

POSTAWILI NA SWOIM

Pod koniec września, na wniosek klubu radnych „Wszystko dla Szczytna” i PSL Rada Miejska w Szczytnie przegłosowała uchwałę o stanowieniu kierunków działania burmistrza. Wezwała w niej włodarza do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do wyremontowania budynku na ul. Pułaskiego będącego siedzibą lokalnych stowarzyszeń oraz budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Rada zaapelowała o realizację tych inwestycji „w przyszłej perspektywie budżetowej na 2023 r.”. Już podczas obrad komisji poprzedzających sesję, na której przyjęto uchwałę, padały głosy, że może być ona uchylona przez wojewodę. Ostrzegała przed tym najbardziej doświadczona szczycieńska radna, prawniczka, Ewa Czerw. Większość jej koleżanek i kolegów postawiła jednak na swoim i uchwałę przegłosowała.

NIE MOGĄ WYDAWAĆ POLECEŃ BURMISTRZOWI

Na początku listopada, zgodnie z przewidywaniami, wojewoda warmińsko – mazurski stwierdził nieważność uchwały.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.