Orlen Reklama Top

Czy Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie od października zostanie zamknięty? Taki scenariusz jest możliwy, bo wojewoda nakazał gminie rozwiązanie umowy z prowadzącym placówkę stowarzyszeniem Helper. Powodem są wykryte podczas kontroli nadużycia finansowe.

Wojewoda zabiera dotację
W 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie otwierał ówczesny wojewoda Marian Podziewski. Czy teraz jego następca Artur Chojecki tę placówkę zamknie?

W minionym tygodniu do Urzędu Gminy w Jedwabnie wpłynęło pismo od wojewody warmińsko – mazurskiego, w którym informuje on, że z dniem 1 października wstrzymuje stowarzyszeniu Helper dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Powodem są wykryte w toku kontroli nieprawidłowości finansowe. Podlegli wojewodzie urzędnicy zakwestionowali w przypadku Jedwabna wydatki na kwotę 65 tys. złotych. Chodzi m.in. o nieuzasadnione zakupy oraz wynajem luksusowych aut od powiązanych z Helperem spółek. Podobne pisma otrzymały też inne samorządy, na terenie których stowarzyszenie to prowadzi podobne placówki. Jak dotąd nie wykonały one jednak polecenia wojewody.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.