Gmina Jedwabno otrzymała trzecią już w tym roku decyzję wojewody, na mocy której musi zwrócić publiczne środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie Helper na Środowiskowy Dom Samopomocy w 2012 r. Tym razem, wraz z odsetkami, jest to blisko 3 mln złotych. - Złożyliśmy odwołanie do ministra finansów oraz wniosek do wojewody o wstrzymanie egzekucji tych należności – informuje wójt Sławomir Ambroziak.

Wojewoda żąda kolejnych milionów
Wójt Sławomir Ambroziak ma poważny problem. Jeśli minister finansów nie uwzględni odwołań od decyzji wojewody, gmina będzie musiała zwrócić blisko 7 mln zł

Pod koniec czerwca do Urzędu Gminy Jedwabno wpłynęła decyzja wojewody warmińsko – mazurskiego w sprawie zwrotu dotacji na Środowiskowy Dom Samopomocy. Chodzi o środki, które miały być wydatkowane przez Stowarzyszenie Helper w 2012 r. za czasów wójta Otulakowskiego na remont obiektu, w którym mieści się placówka. Pieniądze w kwocie 1,6 mln zł, owszem, zostały wydane, ale nie na ten cel. - Według wojewody w 2012 r. w budynku ŚDS nie wykonano żadnych robót. Dlatego cała kwota dotacji jest do zwrotu wraz z odsetkami sięgającymi 1,2 mln zł – tłumaczy wójt Sławomir Ambroziak.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.