Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnie Elżbieta Katarzyna Koperska została nową zastępczynią wójta Sławomira Ambroziaka. Funkcję tę będzie pełnić w ramach 1/8 etatu. - To pracownik z bardzo dużym doświadczeniem i wiedzą. Mogę o niej mówić tylko w samych superlatywach – komplementuje ją włodarz.

Wójt ma nową zastępczynię
Elżbieta Katarzyna Koperska, oprócz pełnienia obowiązków zastępcy wójta na 1/8 etatu, nadal będzie kierować USC

Od kiedy kilka miesięcy temu z funkcji zastępcy wójta gminy Jedwabno odeszła była burmistrz Pasymia Lucyna Kobylińska, wielu mieszkańców zastanawiało się, kto zajmie jej miejsce. Wójt Sławomir Ambroziak od początku deklarował, że zdecyduje się na wariant obowiązujący w gminie Świętajno. Tam obowiązki zastępcy włodarza, w ramach 1/8 etatu, sprawuje sekretarz tamtejszego urzędu. W przypadku Jedwabna nie było jednak możliwości, by zastosować dokładanie samo rozwiązanie. Przeszkodą jest to, że sekretarz urzędu Jolanta Drężek pełni mandat radnej powiatowej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.