Dwoje sołtysów z gminy Szczytno, którzy zostali laureatami tegorocznego Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego, otrzymało dodatkowe nagrody z rąk wójta Wojciechowskiego.

Wójt nagrodził swoich supersołtysów
Tegoroczny sukces sołtysów: Danuty Jezierskiej i Zdzisława Bogackiego nie pozostał bez echa. Władze samorządowe (od lewej: wicewójt Ewa Zawrotna, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Woźniak i wójt Sławomir Wojciechowski) uhonorowały swoich przedstawicieli dodatkowymi nagrodami

Wyniki niedawno zakończonej dziesiątej edycji Plebiscytu „Kurka Mazurskiego” i starostwa na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego są szeroko komentowane w poszczególnych samorządach. Tak też było podczas ostatniej sesji rady gminy Szczytno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.