Wójt Sławomir Wojciechowski jest pierwszym włodarzem w powiecie szczycieńskim, który może się pochwalić uzyskaniem absolutorium za ubiegły rok.

Wójt z absolutorium
Wójt Sławomir Wojciechowski: - Za kilka miesięcy społeczeństwo rozliczy nas za to, co zrobiliśmy w tej kadencji

Przedstawiciele samorządu Gminy Szczytno podczas ubiegłotygodniowej sesji podsumowali wykonanie budżetu gminy za 2017 rok. Zdaniem wójta Sławomira Wojciechowskiego, jest się czym chwalić. Planowany na początku roku deficyt sięgający 4 mln zł, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków, został zredukowany do 1,6 mln zł. Udało się to osiągnąć bez konieczności zaciągania planowanego wcześniej kredytu w wysokości 3 mln zł. W tym czasie zmniejszył się też dług gminy do 3,9 mln zł, czyli 7,56% ogółu dochodów.

Wydatki przekroczyły 53,3 mln zł, z czego największą pozycję stanowiła pomoc społeczna (ponad 20 mln zł). Drugą w kolejności była oświata i wychowanie (ponad 14 mln zł). - To nasze oczko w głowie. Staramy się, aby nasze dzieciaki i nauczyciele uczyli się i pracowali w jak najlepszych warunkach, a przekazywana wiedza była na jak najwyższym poziomie – podkreślał wójt.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.