Wójt Sławomir Wojciechowski, jako pierwszy włodarz w powiecie szczycieńskim, może się już pochwalić uzyskaniem od radnych wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. - To był dobry, mimo pandemii i galopującej inflacji, rok dla naszej gminy – cieszy się włodarz Gminy Szczytno.

Wójt z wotum zaufania i absolutorium
Dokończenie budowy hali sportowej przy SP w Wawrochach było największą ubiegłoroczną inwestycją w gminie Szczytno. W jej otwarciu uczestniczyli m. in. przedstawiciele sejmu i kuratorium

UDANY ROK

Podczas obradującej w miniony czwartek sesji Rady Gminy Szczytno radni przyjęli raport o stanie gminy za rok 2021 i jednogłośnie udzielili wójtowi Sławomirowi Wojciechowskiemu wotum zaufania. Później przyszła pora na ocenę sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wójt zapewniał, że przekłada je z ogromną satysfakcją, bo rok 2021, mimo pandemii, był dla gminy Szczytno bardzo udany. Planowane dochody w wysokości 64 mln zł i wydatki - 71 mln zł wzrosły na koniec roku odpowiednio o 15 i 10 mln zł. Deficyt budżetowy, który był zakładany na 6 mln zł zamienił się ostatecznie w nadwyżkę sięgającą 5,6 mln zł. Z kolei dług gminy zmniejszył się z 8,7 do 8,4%.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.