Na drugiej w nowej kadencji sesji Rady Gminy Szczytno radni wybrali zastępcę przewodniczącego rady oraz składy osobowe poszczególnych komisji i ich przewodniczących. Zachowali też pobory wójtowi na dotychczasowym maksymalnym poziomie oraz podnieśli diety sobie i sołtysom.

Wójt ze starym, a radni z wyższym wynagrodzeniem
Miejsce u boku przewodniczącego rady Gminy Szczytno Zbigniewa Woźniaka po Edwardzie Lenarciaku zajmie teraz radna Jadwiga Piórkowska

Sesję rozpoczęło ślubowanie złożone przez radną Sylwię Majewską, która była nieobecna na pierwszym posiedzeniu. Potem w głosowaniu tajnym wybrano zastępcę przewodniczącego rady. Została nim, przy dwóch głosach przeciwnych, jedyna zgłoszona kandydatka Jadwiga Piórkowska z Lipowca. Wyłoniono też składy osobowe poszczególnych komisji i ich przewodniczących.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.