Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Nowym komendantem powiatowym policji w Szczytnie został podinsp. Tomasz Bzymek. Jego wprowadzenie na stanowisko odbyło się we wtorek.

Wprowadzenie nowego komendanta powiatowego policji na stanowisko odbyło się we wtorek 17 stycznia. Udział w uroczystości wziął komendant wojewódzki insp. Tomasz Klimek. Powierzając obowiązki podinsp. Tomaszowi Bzymkowi, dziękował także pełniącemu dotychczas obowiązki komendanta mł. insp. Tomaszowi Michalczakowi.Obejmującemu stanowisko życzył, by jego nowe miejsce służby przyniosło mu jak najwięcej zadowolenia i satysfakcji. Podinsp. Tomasz Bzymek ma 46 lat. Służbę w policji rozpoczął 1 września 1991 r. Dotychczas pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

(ew)

Wprowadzenie nowego komendanta