Blisko 100 tys. zł gmina Szczytno rozdzieliła dla stowarzyszeń na działalność z zakresu sportu, kultury i edukacji.

Wsparcie dla stowarzyszeń
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Mazurskie Źródła” po raz kolejny otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Aktywne Dębówko”. W jego ramach w świetlicy w Dębówku prowadzone są m. in. warsztaty ceramiczne

Gmina Szczytno ogłosiła wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej najwięcej środków – 36,5 tys. zł przyznano Gminnemu Klubowi Sportowemu Szczytno na popularyzację piłki nożnej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.