Pracodawcy z powiatu szczycieńskiego mogą ubiegać się w Urzędzie Pracy o pokrycie kosztów kształcenie zarówno swojego, jak i zatrudnionych pracowników.

Wsparcie finansowe na podniesienie kwalifikacji zawodowych
Piotr Zygler od 2 lat pracuje w firmie Euromix jako magazynier i kierowca. Dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nabył uprawnienia do kierowania samochodami ciężarowymi i wózkami widłowymi

Nabór wniosków potrwa do 20 marca br. Pomoc finansowa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dotyczy m. in. kursów, studiów podyplomowych, egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało łącznie 18 pracodawców i 229 ich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jedna z wielu form wsparcia skierowanego do pracodawców i pracowników, ale jedyna, za którą nie idą dodatkowe zobowiązania. Ubiegając się o środki finansowe, pracodawcy nie muszą deklarować zwiększenia zatrudnienia w firmie. Celem KFS jest poprawa konkurencyjności firmy, wzmocnienie jej potencjału, uruchomienie nowych usług, do których pracodawca nie jest przygotowany, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników, co ma skutkować mniejszym ryzykiem ich zwolnienia. - Jeśli kwalifikacje pracowników się dezaktualizują, albo trzeba ich przekwalifikować, Urząd Pracy oferuje na to środki – mówi Beata Januszczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

Urząd Pracy pokrywa 100% kosztów, gdy dofinansowanie dotyczy mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników i 80% - w przypadku większych firm. Forma ta funkcjonuje już od 2014 roku. W ubiegłym roku z takiego wsparcia na łączną kwotę 312 tys. zł skorzystało w powiecie szczycieńskim 229 pracowników i 18 pracodawców. Byli wśród nich m. in. personel medyczny szpitala, „Safilinu” sp. z o.o., Portu Lotniczego w Szymanach, firmy transportowe i ich kierowcy ubiegający się o dodatkowe uprawnienia oraz nauczyciele i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie nowoczesnych metod wspierania rozwoju dziecka, salony kosmetyczne i wiele innych.

TEGOROCZNE PRIORYTETY

W tym roku obowiązują nowe priorytety ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania środków z KFS. O wsparcie mogą ubiegać się pracodawcy z sektorów przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Pomoc finansową otrzymają też przedstawiciele zawodów deficytowych dla powiatu i województwa. Za takie w naszym województwie i powiecie uznano m. in. cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy, kierowców samochodów ciężarowych, fryzjerów, krawców, kucharzy, murarzy (pełną listę zamieszczamy w ogłoszeniu na trzeciej stronie okładkowej).

ICH FIRMY SKORZYSTAŁY Z POMOCY URZĘDU PRACY

Beata Łączyńska, lekarz dentysta, Praktyka Dentystyczna Betadent

- Stale czuję głód wiedzy. Dlatego z wielką przyjemnością uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach, które służą podnoszeniu posiadanych umiejętności. To dobrze, że są one także finansowane z Urzędu Pracy. W ubiegłym roku skorzystałam z takiej możliwości, nie tylko ja, ale także zatrudnione u mnie dwie higienistki.
Medycyna to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Bardzo ważnym jest na bieżąco dowiadywać się o nowych odkryciach i trendach. O tym m.in. można usłyszeć na kursach prowadzonych przez wybitnych fachowców.

Anna Sojak, główna księgowa firmy Euromix

- Od wielu lat korzystamy z różnych form dofinansowania z Urzędu Pracy. Wcześniej dotyczyło to staży i prac interwencyjnych, a w ubiegłym roku szkoleń. Dzięki udziałowi w nich podniosło swoje kwalifikacje kilku naszych magazynierów i kierowców. Nabyli oni umiejętności obsługiwania wózków widłowych i zdobyli uprawnienia oraz świadectwo kwalifikacyjne do kierowania pojazdami kat. C (ciężarowych), także z przyczepą i obsługą żurawia. Nasza firma czerpie z tego niewątpliwe korzyści. Wszyscy nasi kierowcy mają już prawa jazdy kategorii C, dzięki czemu mogą przewozić towary ciężarówkami.  W tym roku zamierzamy wystąpić do Urzędu Pracy o dofinansowanie szkoleń dla pracowników księgowości.

WARTO INWESTOWAĆ W PRACOWNIKA

Beata Januszczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie:
- Zachęcamy pracodawców do złożenia wniosków z propozycją kursów czy studiów podyplomowych, które przede wszystkim wzmocnią pozycję pracowników w firmie poprzez podniesienie niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Spodziewamy się, że tak jak w latach ubiegłych, wniosków wpłynie  zdecydowanie więcej niż mamy na ten cel przeznaczonych środków finansowych. W ocenie wniosków, poza kryteriami obowiązkowymi, tak jak spełnianie jednego z priorytetów, będą podlegać m.in. plany dalszego zatrudnienia pracowników objętego wsparciem, zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami pracodawcy i lokalnego rynku pracy, oferta samego kształcenia, jego cena, jakość oraz poziom oferowanych usług przez wybraną instytucję szkoleniową. Nie oznacza to, że wniosek nie spełniający tych kryteriów będzie odrzucony, ale niżej oceniony i przy wyżej ocenionych wnioskach może być nieuwzględniony. Zależy nam, aby tym wsparciem objąć jak najwięcej firm, zatem cena wybranego kształcenia będzie bardzo istotnym kryterium.