Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury stała się miejscem ważnej i radosnej uroczystości wręczenia nagród Wójta Gminy Dźwierzuty uzdolnionym uczniom zamieszkującym teren gminy. Nagrodę specjalną otrzymała Wiktoria Nosek, absolwentka Gimnazjum nr 1 w Szczytnie, która oprócz wysokiej średniej ma na koncie sukcesy w konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim.

Wspierają swoje talenty
Podczas wręczenia nagród uczniom towarzyszyli dumni z ich osiągnięć rodzice

Uchwałę zatwierdzającą Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Dźwierzuty radni podjęli w kwietniu ubiegłego roku. Powołana w tym celu komisja rozdysponowała pieniądze przeznaczone na nagrody w budżecie, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie. Nagrody otrzymało łącznie 21 uczniów, czyli wszyscy, którzy zostali zgłoszeni we wnioskach przez dyrektorów placówek oświatowych, do których uczęszcza najzdolniejsza młodzież.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.