Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Ogrodowej znów nie znalazła nabywcy. Kolejny już przetarg na zbycie tej nieruchomości nie przyniósł rozstrzygnięcia. Władze powiatu, do którego należy obiekt, zapowiadają jeszcze jedną próbę jego sprzedaży. Wiele wskazuje na to, że do powiatowego zasobu wróci też dawny internat przy ul. Mickiewicza.

WSPol nnie chce już internatu
WSPol nie jest zainteresowana wykorzystaniem dawnego internatu na cele statutowe. Niszczejąca od lat przedwojenna kamienica wróci więc pewnie do powiatu

Pod koniec listopada odbył się kolejny przetarg na sprzedaż dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej. Budynek od 2013 r., kiedy to instytucja ta przeniosła się na ul. Pola, stoi pusty. Ponawiane przez powiat próby zbycia tej nieruchomości jak dotąd kończą się fiaskiem, i to pomimo obniżania ceny wywoławczej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.