Krzysztof Połukord, były długoletni dyrektor szczycieńskiego oddziału PUDIZ-u, znany z licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach „Kurka Mazurskiego” napisał i wydał książkę.

Wspomnienia drogowca
Krzysztof Połukord

„Wspomnienia drogowca z Mazur poprzedzone odrobiną historii” - pod takim tytułem ukazała się książka autorstwa emerytowanego drogowca Krzysztofa Połukorda.

Składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy opisuje historię widzianą oczyma autora od XVIII w p.n.e. do 1978 r. ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Drugi zawiera jego wspomnienia z okresu pracy na tym terenie (od 1979 r. w RDP, SPD, PUDIZ, SKANSKA) oraz z pobytu na emeryturze do października 2022 r. Trzeci składa się z kalendarium (103 wydarzenia) i wykazu źródeł (94 pozycje) oraz indeksu osób (700 nazwisk). Książka formatu A4, która liczy 392 strony i  posiada 664 ilustracje (zdjęcia, mapy, rysunki, wykresy, tabele, schematy) znajduje się już w zasobach m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie. Jej wydawcą i dystrybutorem jest autor. Kontakt dla zainteresowanych pozyskaniem publikacji w wersji drukowanej lub cyfrowej (PDF): .

(p)

Okładka książki