Sołectwo Szuć w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego wydało kronikę szkoły funkcjonującej w tej miejscowości do początku lat 90. Publikacja zawierająca wiele cennych, archiwalnych zdjęć przypomina również postać byłego dyrektora placówki i nauczyciela, Jana Zięciny. W związku ze zbliżającym się jubileuszem 600-lecia wsi mieszkańcy myślą już o kolejnej publikacji.

Wspomnienia zapisane w kronice
„Kronika szkoły w Szuci” została wydana w liczbie 300 egzemplarzy

Place zabaw, doposażenie świetlic, budowa chodników, oświetlenia, festyny – najczęściej na te cele przeznaczane są środki pochodzące z funduszy sołeckich. Rzadko zdarza się, aby mieszkańcy inwestowali je w wydawnictwo przybliżające historię danej miejscowości. Sołectwo Szuć jest tu wyjątkiem. W tym roku opublikowało ono „Kronikę szkoły w Szuci”. Atrakcyjnie wydana broszura przybliża historię funkcjonującej do początku lat 90. placówki od czasów przedwojennych, aż do połowy lat 80. Atutem „Kroniki ...” są archiwalne zdjęcia. Te najstarsze, z okresu sprzed 1945 r. pochodzą ze zbiorów wójta Sławomira Ambroziaka. Nowsze, głównie z lat 60., 70 i 80. udostępnili mieszkańcy. Impulsem do stworzenia publikacji stała się 450. rocznica wydania przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna przywileju dla mieszkańców, uznawanego za oficjalny dokument założycielski wsi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.