Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nagroda przyznawana uczniom szkół ponadgimnazjalnych, osiągającym najwyższe wyniki w nauce w danym typie szkoły. Wyróżnienie to otrzymały cztery uczennice z naszego powiatu.

Wszechstronne stypendystki
W ubiegłym tygodniu stypendystki spotkały się ze starostą Jarosławem Matłachem

Julia Wojciechowska, Natalia Mikulska, Daria Chorąży i Aleksandra Topolska to szczycieńskie laureatki stypendium Prezesa Rady Ministrów. W ubiegłym tygodniu odebrały gratulacje oraz upominki z rąk starosty Jarosława Matłacha. W uroczystości udział wzięli także rodzice uczennic oraz dyrektorzy szkół, do których stypendystki uczęszczają. Podczas spotkania wiele miejsca i uwagi poświęcono tematom pozaszkolnym, bowiem dziewczęta, oprócz wybitnych osiągnięć naukowych, mogą pochwalić się również sukcesami sportowymi, ciekawymi zainteresowaniami czy działalnością charytatywną.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.