Bardziej niż w gminie Dźwierzuty do pracy na rzecz lokalnej społeczności mężczyźni garną się w gminie Świętajno. Tu na dwanaście dotychczas przeprowadzonych wyborów w sołectwach, w pięciu rządy powierzono panom. W przeprowadzonych w ostatnim tygodniu wyborach wszędzie będzie po staremu, bo funkcje sołtysów na nową kadencję mieszkańcy powierzyli dotychczasowym. Nikt nie odważył się stanąć z nimi do rywalizacji.

Wszędzie po staremu
Funkcję sołtysa Jerutek mieszkańcy ponownie powierzyli Damianowi Bazydło, którego pasją jest zwiedzanie górskich szlaków

ŚWIĘTAJNO

W stolicy gminy uprawnionych do głosowania było 1448 mieszkańców, ale na spotkanie wyborcze stawiło się zaledwie 65, czyli … 4 procent. Zdecydowana większość z nich - 64 oddało głos na jedyną zgłoszoną kandydatkę, dotychczasową sołtys Edytę Kopeć. W Radzie Sołeckiej zasiądą: Marcin Kopeć – mąż pani sołtys, Iga Bednarek, Arkadiusz Deptuła – przewodniczący Rady Gminy, Marek Piekarski, Cezary Podlaski, Anita Rzepka, Aneta Siemak, Mariola Szydłowska.

JERUTY

Znacznie poważniej do wyborów podeszli mieszkańcy Jerut.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.