Propozycja zwiększenia ulgi dla mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wzbudza wątpliwości części radnych. Uważają to za niesprawiedliwe, szczególnie w sytuacji, gdy w budżecie przewidziany jest deficyt.

Wszyscy dokładają się niektórym
Propozycję wójt Alicji Kołakowskiej, aby zwiększyć dofinansowanie gminy dla użytkowników sieci kanalizacyjnej, radny Jerzy Fabisiak uważa za niesprawiedliwe

Tydzień temu pisaliśmy, że prezes ZGK po konsultacji z wójt Alicją Kołakowską wystąpił do rady gminy o zgodę na podniesienie opłacanej przez mieszkańców stawki za odprowadzanie ścieków, z 5,24 do 5,55 zł. Rzeczywisty koszt będzie o blisko 3 zł wyższy i wyniesie 8,38 zł. Różnica ma być pokryta z samorządowej kasy. To oznacza, że dotychczasowe dofinansowanie w wysokości 165 tys. zł rocznie wzrośnie o kolejne 90 tys. zł. Część radnych zgłasza do tego spore zastrzeżenia, uważając za niesprawiedliwe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.