„Kurek Mazurski” wraz ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie już po raz czternasty organizuje Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie pierwsze miejsce, otrzyma w nagrodę 3 tys. złotych.

Wybierzmy lokalnych liderów
Laureaci I Plebiscytu na Superosłtysa Powiatu Szczycieńskiego: nieżyjący już Kazimierz Łuszczaniec z Leśnego Dworu (z lewej), Mariola Jabłońska z Jesionowca i Zygmunt Rząp z Olszyn

O tym, dlaczego warto doceniać sołtysów, rozmawiamy ze starostą szczycieńskim Jarosławem Matłachem.

- Sołtysi są z jednej strony lokalnymi liderami, z drugiej, często nie mają łatwego życia.

Zawsze powtarzam, że praca sołtysa jest najtrudniejsza w całym samorządzie. Ludzie stają się coraz bardziej roszczeniowi i niełatwo dziś sprostać ich oczekiwaniom. W pierwszej kolejności swoje pretensje kierują do sołtysa, będącego łącznikiem między nimi a urzędem. Przykładem są choćby skargi na stan dróg. Pierwszą osobą, która otrzymuje za to reprymendę, bywa właśnie sołtys.

- Miniony rok, z powodu pandemii, na pewno zmienił ich specyfikę pracy.

Tak. Musieli oni, tak jak my wszyscy, zrezygnować z bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, co do tej pory było solą ich pracy. Teraz wszelkie sprawy są załatwiane telefonicznie albo mailowo. Część sołtysów musiała nauczyć się posługiwania nowoczesnymi technologiami.

- W ostatnich latach zmieniła się też sama wieś.

To prawda. Kiedyś mieszkali na niej tylko rolnicy, a teraz, co widać też w naszym powiecie, chętnie przenoszą się tam osoby pracujące w mieście. Dawniej ludzie na wsi znali się z dziada pradziada, dziś przybywa nowych mieszkańców, którzy są anonimowi. Integracja jednych z drugimi to także jedno z wyzwań stojących przed sołtysami.

- W naszym powiecie funkcje sołtysów coraz częściej pełnią kobiety. One też, od kilku lat, wygrywają nasz Plebiscyt.

Dziś kobiet przybywa zarówno w polityce, jak i samorządzie. Ich aktywność się zwiększa i trzeba się tylko z tego cieszyć. Warto docenić to, że z powodzeniem łączą działalność społeczną, pracę zawodową i obowiązki rodzinne. Myślę, że praca społeczna bardzo wciąga i jeśli ktoś ma „żyłkę” społecznika, to będzie nim, niezależnie od płci.

- Rozpoczynamy już XIV edycję Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Jakie nagrody ufunduje starostwo zwycięzcom?

Tak jak w latach ubiegłych, sołectwo, którego przedstawiciel w głosowaniu czytelników „Kurka Mazurskiego” zajmie I miejsce, otrzyma 3 tys. zł, II – 2 tysiące zł, a III – 1 tys. złotych. Oprócz tego zwycięzca może liczyć na indywidualną nagrodę – niespodziankę.

Rozmawiała:

Ewa Kułakowska

LAUREACI PLEBISCYTU:

2008 r. - Kazimierz Łuszczaniec (Leśny Dwór)

2009 r. - Renata Karwacka (Spychowo)

2010 r. - Renata Karwacka (Spychowo)

2011 r. - Kazimierz Łuszczaniec (Leśny Dwór)

2012 r. - Janusz Gębczyński (Narty)

2013 r. - Grzegorz Wanowicz (Dybowo)

2014 r. - Janusz Gębczyński (Narty)

2015 r. - Mariola Jabłońska (Jesionowiec)

2016 r. - Mariola Jabłońska (Jesionowiec)

2017 r. - Mariola Jabłońska (Jesionowiec)

2018 r. - Edyta Duda (Świętajno)

2019 r. - Edyta Duda (Świętajno)

2020 r. - Elżbieta Jabłonowska (Jeruty)