Już po raz drugi wspólnie ze Starostwem Powiatowym nasza redakcja ogłasza konkurs na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego.

Wybierzmy najlepszego

Rola sołtysów, którzy są podstawowym elementem funkcjonowania samorządów lokalnych, nie zawsze jest zauważana i doceniana, a przecież to od nich w dużym stopniu zależy aktywność i rozwój małych wiejskich społeczności. Coraz częściej słyszymy o podejmowanych przez sołtysów działaniach na rzecz poprawy wiejskiej infrastruktury, niesieniu pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów czy wreszcie organizowaniu imprez kulturalnych integrujących małe ojczyzny. Takie działania warto rozpowszechniać i dawać a wzór do naśladowania innym. Stąd pomysł zorganizowania konkursu, w którym chcielibyśmy nagrodzić najbardziej aktywnych liderów sołectw powiatu szczycieńskiego i pokazać ich dokonania.

W tym roku zamierzamy poszerzyć formułę konkursu o dodatkowy etap. W pierwszej części odbędą się wybory polegające na wyłonieniu dwóch najlepszych sołtysów w poszczególnych gminach. Jednego z nich wytypują czytelnicy „Kurka”, oddając głosy na zamieszczonych w gazecie kuponach (wygra ten kto otrzyma najwięcej), drugiego kandydata zgłoszą rady gmin.

Wyłoniona w ten sposób piętnastka (gminę Szczytno ze względu na największy obszar reprezentować będzie trzech kandydatów) otrzyma tytuł Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego i rywalizować będzie w kolejnej fazie konkursu o tytuł „Supersołtysa Czytelników Kurka Mazurskiego”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

(o)