Rusza XII edycja Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo. W tym tygodniu drukujemy pierwszy kupon i prezentujemy kandydatów z gminy Dźwierzuty.

Wybierzmy nowego Supersołtysa
Którzy sołtysi z gminy Dźwierzuty przejdą do drugiego etapu Plebiscytu, dowiemy się już w kwietniu

Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego redakcja „Kurka” wraz ze starostwem powiatowym organizuje już od 2008 r. Jego celem jest podkreślenie i docenienie roli, jaką odgrywają sołtysi w lokalnych społecznościach. Wielu z nich angażuje się w inicjatywy służące integracji mieszkańców. Są oni również organizatorami życia kulturalnego w swoich miejscowościach, a tam, gdzie funkcjonuje fundusz sołecki okazują się sprawnymi menedżerami. Sołtysi to także ważne ogniwo łączące mieszkańców z władzami samorządowymi.

Nasz Plebiscyt, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów. W pierwszym, który dziś rozpoczynamy, czytelnicy mogą wybierać spośród wszystkich sołtysów powiatu sprawujących funkcję w roku 2019, wpisując nazwisko swojego faworyta na zamieszczonym w gazecie kuponie. W ten sposób wyłonimy finałową piętnastkę. Znajdzie się w niej po dwóch przedstawicieli poszczególnych gmin (wyjątek stanowi największa w powiecie gmina Szczytno reprezentowana przez trzech sołtysów). Spośród nich w drugim etapie czytelnicy wybiorą tegorocznego Supersołtysa. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, a III miejsce – 1 tys. zł. Dodatkowo na zwycięzcę czeka jeszcze indywidualna nagroda rzeczowa.

W tym roku kończy się kadencja sołtysów. W większości sołectw wybory nowych jeszcze się nie odbyły. Dlatego w Plebiscycie udział biorą sołtysi sprawujący tę funkcję w mijającej kadencji.

Prezentację kandydatów rozpoczynamy tradycyjnie od gminy Dźwierzuty. W jej skład wchodzi 19 sołectw. Najdłuższym stażem spośród dźwierzuckich sołtysów może się poszczycić Elżbieta Poniatowska z Rańska. Funkcję tę sprawuje nieprzerwanie od 2002 r. Najstarszy wiekiem jest Zdzisław Samborski ze Stankowa, a najmłodsza – 25-letnia Kamila Świderska z Rum

(ew)

SOŁTYSI Z GMINY DŹWIERZUTY

Dąbrowa – Agnieszka Rudnicka, Dźwierzuty – Leszek Kalinowski, Gisiel – Leszek Budny, Jabłonka – Mieczysław Suchecki, Jeleniowo – Krzysztof Sawicki, Linowo – Bogumiła Tabaka, Łupowo – Katarzyna Szynkiewicz, Miętkie – Wiesław Wyszyński, Nowe Kiejkuty – Bernarda Mikulak, Olszewki – Dominika Klincewicz, Orzyny – Wiesław Domalewski, Popowa Wola – Beata Szostak, Rańsk – Elżbieta Poniatowska, Rumy – Kamila Świderska, Sąpłaty – Aurelia Lorenz, Targowo – Piotr Nadstawny, Stankowo – Zdzisław Samborski, Grodziska – Janusz Suchecki, Grądy – Małgorzata Gutowska.