Komitet Wyborczy „Stowarzyszenie Razem dla Mieszkańców” pod koniec sierpnia zlecił Zakładowi Komunikacji Miejskiej odpłatne umieszczenie plakatów z wizerunkami swoich kandydatów w szczycieńskich autobusach. Wisiały one w nich jednak tylko kilka dni. - Pan prezes ZKM poprosił mnie o natychmiastowe rozwiązanie umowy – relacjonuje szef komitetu, a zarazem kandydat na burmistrza Szczytna, Krzysztof Mańkowski, sugerując, że mogą się za tym kryć naciski konkurującej z nim w wyborach obecnej burmistrz Danuty Górskiej.

Wyborczy szlaban na autobusy
Plakaty wyborcze konkurenta burmistrz Górskiej bardzo szybko zniknęły z miejskich autobusów

NIEOCZEKIWANE ROZWIĄZANIE UMOWY

Kampania wyborcza nabiera rumieńców. W Szczytnie przeniosła się ona nawet do … miejskich autobusów. Pod koniec sierpnia Komitet Wyborczy „Stowarzyszenie Razem dla Mieszkańców”, z ramienia którego na burmistrza Szczytna kandyduje Krzysztof Mańkowski, zleciło Zakładowi Komunikacji Miejskiej odpłatne umieszczenie plakatów wyborczych w szczycieńskich środkach transportu. - Tak robiliśmy i osiem, i cztery lata temu. Wówczas nigdy nie było z tym żadnych problemów – mówi Krzysztof Mańkowski. Wydawało się, że tak też będzie i tym razem, zwłaszcza że zlecenie przyjął i podpisał dyrektor spółki ZKM Jan Lis.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.