We wszystkich samorządach powiatu szczycieńskiego wybrano już przewodniczących rad, a w większości także ich zastępców. Niewykluczone, że niektóre uchwały zostaną uznane przez wojewodę za nieważne. Powód? W głosowaniu uczestniczyły osoby kandydujące na te stanowiska.

Wybory do powtórki?

INTERES PRAWNY

Tylko w trzech radach: powiatu, gminy Rozogi i Szczytno kandydujący na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nie brali udziału w głosowaniu. W pozostałych samorządach powiatu szczycieńskiego w trakcie głosowania osoby bezpośrednio zainteresowane pobierały kartę i wrzucały ją do urny. Takie postępowanie, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, narusza art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Powołując się na ten przepis, NSA uznał w styczniu br. za nieważny wybór przewodniczącego rady w podkarpackiej gminie Fredropol.

Artykuł 25 a ustawy o samorządzie gminnym mówi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani komisji, jeśli dotyczy ono jego interesu prawnego. W orzecznictwie uznano, że interes radnego w byciu wybranym na przewodniczącego rady jest interesem prawnym, ponieważ przesądza o biernym prawie wyborczym radnego danej gminy. Na tej podstawie półtora roku temu wojewoda podkarpacki stwierdził nieważność wyboru przewodniczącego rady w Fredropolu, który będąc radnym uczestniczył w tym głosowaniu. Skarga gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została oddalona, a decyzję tę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny.

WOJEWODA SIĘ ZAPOZNA

Czy podobny finał spotka uchwały rad miejskich w Szczytnie i Pasymiu oraz gmin w Dźwierzutach, Jedwabnie, Świętajnie i Wielbarku?

- Tak jak w każdej sprawie są różne orzecznictwa – uspokaja radca prawny Urzędu Miejskiego w Szczytnie Krystyna Michniewicz - Będkowska.

Co na to wojewoda, który sprawuje nadzór nad uchwałami rad pod względem prawnym?

- Na razie nikt do wojewody nie zgłosił żadnych zastrzeżeń – informuje Alfred Wenzlawski z Biura Wojewody. – Jeżeli uchwały dotrą do wojewody, będą oczywiście pod tym kątem sprawdzane – zapewnia.

Stwierdzenie ich nieważności może być dla samorządu bardzo bolesne. Podważenie bowiem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady ze względu na to, że uczestniczył on w głosowaniu w tej sprawie, a taka praktyka, nie tylko w powiecie szczycieńskim jest powszechna, umożliwia unieważnienie wszystkich uchwał podjętych przez organ stanowiący gminy czy powiatu.

(o)/fot. A. Olszewski