W gminie Jedwabno dobiegły końca wybory sołtysów. Na czele jedenastu, spośród osiemnastu sołectw, stanęły kobiety. Zmiany nastąpiły tylko w siedmiu sołectwach.

Wybory, wybory i po wyborach
Wybory sołtysów cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem mieszkańców. Na zdjęciu spotkanie wyborcze w Kocie

Ostatnie wyborcze zebrania odbyły się w Dłużku, Czarnym Piecu i Lipnikach. W Dłużku o ponowny wybór nie ubiegał się dotychczasowy sołtys Piotr Bera. Jego miejsce zajął Piotr Wełna, który w przeszłości piastował już tę funkcję. Zmian za to nie było w Czarnym Piecu i Lipnikach. Tu na czele sołectw stanęli dotychczasowi sołtysi – Jan Białoszewski i Halina Jaśniewicz.

Poniżej publikujemy wykaz wszystkich sołtysów i Rad Sołeckich w kadencji 2024 – 2029:

NOWY DWÓR

Sołtys: Piotr Siemiatkowski, Rada Sołecka: Agnieszka Danetko, Beata Baryłka.

WITOWO

Sołtys: Katarzyna Wiktorowska, Rada Sołecka: Marta Krajza, Ewa Olbryś, Julita Słomkowska.

BRAJNIKI

Sołtys: Marzena Orczyk, Rada Sołecka: Teresa Krawczyk, Aleksandra Naczyńska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.