Chociaż od przekazania terenu budowy minęło już blisko pół roku, nie sposób dostrzec na drodze Spychowo-Kolonia jakiegokolwiek śladu świadczącego o zamiarze przystąpienia wykonawcy do realizacji inwestycji.

Wygrali przetarg, ale do roboty się nie garną
Na wykonanie przebudowy ponad 5-kilometrowego odcinka wykonawca ma czas do końca czerwca br. Szanse na to są jednak znikome

Przebudowa 5,3 kilometrowego odcinka drogi ze Spychowa do Kolonii to największa inwestycja wpisana do tegorocznego budżetu gminy Świętajno. Wartość jej sięga 9 mln zł, z czego aż 6 mln stanowi dofinansowanie z rządowego funduszu dróg. Na resztę po połowie mają się złożyć samorządy powiatowy i Świętajna. Termin wykonania zadania upływa z końcem czerwca br. Tymczasem, chociaż od przekazania terenu wykonawcy minęło już blisko pół roku, trudno dostrzec na drodze jakikolwiek ślad świadczący o zamiarze przystąpienia do robót.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.