Położony w centrum Rozóg park, stanowiący strefę wypoczynku jego mieszkańców, doczeka się kolejnej modernizacji.

Wymienią mosty i ławki
Wymiany doczekają się dwa mostki nad Szkwą, mocno już spróchniałe

Po wybudowanej niedawno scenie amfiteatru w Rozogach, montażu monitoringu, czy budowie pumptrucka w rozoskim parku, teraz przyjdzie kolej na demontaż i budowę dwóch nowych mostków nad rzeką Szkwą.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.