W tym roku odbywa się XXI edycja konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2016”, organizowana przez Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich. W gminie Jedwabno walkę o tytuł podjęło sołectwo Lipniki.

Wypucowane Lipniki
Komisja konkursowa odwiedziła Lipniki już dwa razy

W maju w Lipnikach odbyła się pierwsza wizyta komisji konkursowej. Jej przedstawiciele oceniali ogólny stan wsi, po czym przyznali punkty miejscowości. Druga lustracja odbyła się 14 września. Tym razem brano pod uwagę: ogólny wygląd, ład i porządek, oznakowanie obiektów, dbałość o stan budynków, ochronę, pielęgnację i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.