Ugodą przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zakończył się proces wytoczony przez spółkę Port Lotniczy Mazury Województwu Warmińsko-Mazurskiemu o ochronę dóbr i zniesławienie. Sprawa dotyczyła wypowiedzi prasowych urzędników na temat sytuacji finansowej spółki oraz jej zdolności do zbudowania lotniska w Szymanach.

Do zawarcia ugody doszło 29 listopada w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Skutkowała ona tym, że jeszcze tego samego dnia wydał on postanowienie o umorzeniu postępowania. - Ugoda została zawarta w ten sposób, że załącznikiem do niej jest oświadczenie spisane przez obie strony wyrażające ubolewanie co do tego, że powstały konflikty w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy lotniska – informuje sędzia Agnieszka Żegarska, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.