Urząd Gminy w Rozogach i podległe mu instytucje działają sprawnie. Tak wynika z przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego badań. Na ich podstawie gminie Rozogi przyznano wyróżnienie.

W latach 2017-2019 gmina Rozogi uczestniczyła w projekcie: „Sprawność instytucjonalna miast i gmin” realizowanym przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. W jego ramach prowadzono badania w zakresie sprawności i terminowości załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i podległych mu instytucjach. Dopiero jednak teraz, ze względu na pandemię, podsumowano podczas konferencji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wyniki przedsięwzięcia. Okazały się one pomyślne dla gminy Rozogi, której przyznano wyróżnienie za jej sprawność instytucjonalną. - Dziękuję pracownikom, radnym, kierownikom, pracownikom jednostek organizacyjnych, a także sołtysom, bo ten sukces jest ich wszystkich zasługą – mówi wójt Zbigniew Kudrzycki.

(p)